1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • В ГОЛОВНІЙ БІБЛІОТЕЦІ МІСТА ЧИТАЛИ ВІРШІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ

  • Що я знаю про рідну мову?

  • УЖГОРОДСЬКА ПОЕТЕСА ОЛЬГА ТИМОФІЄВА ПРЕЗЕНТУВАЛА СВОЮ ФОТОВИСТАВКУ У МІСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ

  • В ГОЛОВНІЙ БІБЛІОТЕЦІ МІСТА ЧИТАВ СВОЮ ПОЕЗІЮ «ВІЙСЬКОВИЙ ПОЕТ» ВОЛОДИМИР ТИМЧУК

  • В головній бібліотеці міста відбулася зустріч з відомою поетесою, психологом та педагогом

  • Майстер – клас «Великодний декор»


Україно моя, ти одна як життя»

«Моя Україно!...
Вірю, що дух твій ніколи не згасне,
Ти совість народу, незгасна зоря,
Живи й процвітай, моя Україно,
Для миру, для щастя любові й добра!»

 

 

 

 

16 липня в 1991 році, уперше було відзначено День Незалежності України.  В 1990 році 6 липня  - Верховна Рада Української РСР прийняла ухвалу Декларації про державний суверенітет України. Також, в той же день 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила ще один документ - постанову «Про День проголошення незалежності України». У цьому документі зазначено: «Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року.

     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:
Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».

   Через деякий час в тому ж 1991 році 18 червня, були внесені відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, після чого, в переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня - День Незалежності України».
   Так як 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила цей Акт про проголошення незалежності України, виникла потреба змінити дату святкування цього Дня. З цього приводу 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову „Про День Незалежності України ”. У ній зазначено: «Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомістьприйняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. На Всеукраїнському референдумі ще в 1991 році, 1 грудня було підтверджено святкування Дня Незалежності України.

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1.  Вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.
  2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

     Згідно з цим, 5 червня 1992 року Верховна Рада України винесла постанову: у частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України слова «16 липня - День Незалежності України» замінити словами «24 серпня - День Незалежності України». З цього приводу День Незалежності України щороку відзначається 24 серпня.
24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла історичний документ виняткового значення для долі українського народу - Акт проголошення незалежності України. У цьому документі говорилося: „Виходячи Із смертельної небезпеки, яка нависла було над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення".
За цей Акт проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради. УРСР перестала існувати. На карті, світу постала нова самостійна держава - Україна, яку потім визнали всі країни світу.

Акт проголошення незалежності України

   Акт проголошення незалежності України, вміщений у бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі, жовтень 1991 р.
   Акт проголошення незалежності України - документ, прийнятий позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України та створення самостійної держави - України. Після цього Українська Радянська Соціалістична Республіка, перестала існувати юридично.

Верховна Рада України

Постанова Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ПОСТАНОВЛЯЄ:
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти Законодавства республіки.
1 грудня 1991 року провести республіканський референдум й підтвердження акту проголошення незалежності.

Голова Верховної Ради. Української РСР
Л. Кравчук
22 серпня 1991 року, м. Київ.

 

Постанова Верховної Ради України про військові формування в Україні

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ;
1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України.
2. Утворити Міністерство оборони України.
3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету міністрів і Національного банку України.

Голова Верховної Ради Україна Л. Кравчук
місто Київ, 24 серпня 1991 року 

 

ББК67.9(4УКР)300

Д36

Державний гімн України: "Ще не вмерла України і слава, і воля...": популярний історичний нарис.-К.:"музична Україна", 2006.-55с.

ISBN 966-8259-19-X

УКАЗ
Президії Верховної Ради України
Про Державний Гімн України


Президія Верховної Ради України постановляє:
1. Затвердити музичну редакцію Державного Гімну України, автором якої є М. М. Вербицький.
2. Запровадити повсюдне виконання Державного Гімну України, затвердженого цим Указом, з 16 січня 1992 року.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 березня 1978 року "Про Державний гімн Української РСР" (Відомості Верховної Ради України, 1978 р., № 14, ст. 214).

Голова Верховної Ради України І. Плющ

м. Київ 15 січня 1992 року № 2042/ХII

ББК66.1(4УКР)

П50

Політична історія України. XX століття: У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002-2003.
ISВN 966-504-256-4

Т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін.-2003.-696 с.
ІSВN 966-504-291-2 (т. 6)

  Завершальний шостий том «Політичної історії України. XX століття» висвітлює процес саморозпаду радянської системи, який тривав від закінчення Другої світової війни у 1945 р. до початку 90-х років, а також перше десятиліття української незалежності. Матеріали цього тому розкривають історичну закономірність і неминучість розпаду Радянського Союзу та краху всіх скріплюючих його елементів - комуністичної ідеологи, однопартійної системи, «єдиного народно-господарського комплексу», «пролетарського інтернаціоналізму» тощо. Том відтворює картину перемоги національного руху і подолання гострих проблем державотворення.
   Книга спирається на різноманітні історичні джерела - архівні документи, економічну статистику, соціологічні дані, публікації преси, спогади.
   Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.
 

УДК 94(477)(035)

ББК 63.3(4УКР)я2

Д58

Новий довідник: Історія України. — К: ТОВ «КАЗКА», 2005. — 736 с.
ІSBN 966-8055-18-7

   «Новий довідник: Історія України» подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого.
   Видання розраховане на широке коло користувачів, спосіб викладу та оптимальний обсяг матеріалу вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.

ББК 63.3(4УКР)64

К28

Касьянов, Георгій.
Україна 1991-2007: нариси новітньої історії. — К.: Наш час, 2007. - 432 с.
ІSBN 966-8174-17-8

   Книга «Україна 1991—2007: нариси новітньої історії» подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії - зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки.
   Стиль викладу поєднує науковий ан&піз і доступність формулювань і висновків, що робить книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів. Автор — відомий як в Україні, так і поза її межами фахівець з історії України XX—XXI ст., завідувач відділом новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України Г.В. Касьянов.
 

УДК 930.22:94(477)

ББК 63.3(4УКР)+63.2(4УКР)

Ч-45

Історія України: Джерельний літопис.
Упоряд.: В.І Червінський, М.І. Обушний, Т.Ю. Горбань,
В.Є. Кругляков та ін.;
За ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного.
К: ДП "Дирекція ФВД" - 2008. - 800 с.
ІSBN 978-966-96605-3-4

  Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.
   Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.
 

ББК 63.3(4УКР=Укр)0я2

П30

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. - X.: ВД «ШКОЛА», 2007. - 592 с, [18] арк. іл.
ISВN 966-8182-62-6.

   Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України до незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.
   Видання буде безумовно корисним не лише для учнівської та студентської молоді, але й для всіх, хто цікавиться історією України.
 

63.3(4УКР)

С32

Сергієнко П. П. Соборна Україна: від ідеї до життя.— К.: Т-во «Знання» України, 1993.— 64 с.
ІSBN 5-7770-0575-6

   Аналізується зміст поняття «соборність». Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.
   Розрахована на широке коло читачів.

ББК 63.3(4УКР)+66.3(4УКР)

Українська державність у XX столітті:
Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (керівник авт. колективу). - К.: Політична думка, 1996. - 448 с.
ІSBN 966-543-03-00 (укр.)

  Книга, підготовлена редколегією українського наукового журналу «Політична думка» та Інститутом посткомуністичного суспільства, містить комплексний історико-політологічний та соціально-філософський аналіз проблем української державності в XX столітті. Висвітлюється (' теоретична спадщина національної державницької думки. Значну увагу надано геополітичним параметрам унезалежнення України, а також сучасним проблемам державного будівництва та суспільного розвитку.
   Видання розраховане на науковців, студентів, аспірантів та викладачів і може використовуватись як навчальний посібник з новітньої історії України, політології, історії міжнародних відносин, соціальної та політичної філософії.
   Книга вийшла в світ також англійською та російською мовами.

ББК 67.2(4УКР)я73

Ш37

Шевчук В. П., Тараненко М. Г.
Історія української державності: Курс лекцій Навчальний посібник. — К.: Либідь, 1999. — 480 с.
ІSBN 5-325-00860-9.

  Висвітлюється державотворча діяльність українського народу ь ході його історичного розвитку. Розкриваються основні етапи становлення української державності, особливості процесів державотворення на різних українських землях. Чільне місце відведено характеристиці державного ладу України за радянських часів, різним аспектам проголошення і здобуття державної незалежності України.
   Для студентів вищих закладів освіти.
 

 

ББК 63.3(4УКР)я6

У45

Україна. Віхи історії / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. — К.: Мистецтво, 2001. — 432 с: іл. — Укр., англ.
ISВN 966-577-066-7

  У виданні, присвяченому десятиліттю незалежності України, в концентрованій формі відтворено основні віхи
української історії. У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи українського народу до національно-державної самостійності і суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлено найголовніші події та процеси української історії, представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і культури. Репродукуються як добре знані, так і маловідомі ілюстративні матеріали, значна частина яких друкується вперше.
 

63.3(4УКР)

Л64

Литвин В.М., Смолій В.А., Шпаковатий М.І.
Ілюстрована історія України. — К.: ВИдавничий дім «Альтернативи», 2001. — 352ст.
ISBN 966-7217-46-9

  У виданні йдеться про основні етапи формування української державності, боротьбу українського народу за свої права, утвердження своєї культури та національної ідентичності, про закономірності й труднощі державотворення наприкінці XX ст.

Незалежність України в інтернет-мережі

http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
http://nnm.ru/blogs/ashkaa777/den-nezalezhnost-ukra-ni-den-nezavisimosti-ukrainy/ 
http://graphics-and-design.blogspot.com/2009/08/blog-post.html 
http://lypa.te.ua/archives/tag/den-nezalezhnosti-ukrajiny 
http://www.archives.gov.ua/Sections/17-Nez/index.php?87 
http://svatovo.ws/stati_nezalegnost.html 
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=191 
http://w http://miss.by.ua/holidays/515ww.day.kiev.ua/214331 
http://www.kryjivka.com.ua/presa/115.htm 
http://mostiske-ruju.at.ua/news/istorija_viniknennja_dnja_nezalezhnosti_ukrajini/2011-08-25-12 
http://west-info.if.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1959:2011-08-23-08-53-33&catid=51:2011-01-15-14-34-11&Itemid=71 
http://www.center.gov.ua/rizne/ukrayina-20-rokiv-nezalezhnosti.html 
http://www.center.gov.ua/rizne/istorichniiy-naris.html

Ми в соцмережах