1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • Майстер – клас «Великодний декор»

  • В Ужгородській центральній міській бібліотеці пройшли заходи в рамках фестивалю "Історія/UA"

  • В ГОЛОВНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УЖГОРОДА ПРЕЗЕНТУВАЛИ КНИГИ ІВАНА ХЛАНТИ

  • Свято закоханих «Лиш для любові варто жити, про любов сьогодні всі слова»

  • Презентація книги Юрія Шипа "Зліт на крилах літ"

  • “Козацькому роду нема переводу”


Тарас Григорович Шевченко (9.3.1814 — 10.3.1861)

Мені однаково, чи буду

Я жить в Україні, чи ні.

Чи хто згадає, чи забуде

Мене в снігу на чужині —

Однаковісінько мені.

 

   Уже для багатьох поколінь українців — і не тільки українців — Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике й вічне — невичерпний і нескінченний. Волею історії він ототожнений з Україною і разом з буттям рідної держави продовжується нею, вбираючи в себе нові дні й новий досвід народу, відгукуючись на нові болі та думи, стаючи до нових скрижалей долі. Він росте й розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічному шляху до Шевченка...

Класик української літератури, національна гордість українського народу.

    Народився в сім'ї селянина-кріпака в с. Моринцях на Черкащині. Рано лишився сиротою. Грамоти навчився у дяка. У 14 років узятий "козачком" до двору поміщика П. Енгельгардта, з яким переїхав до Вільна, а потім до Петербурга. В 1832 р. відданий у науку до художника В. Ширяєва.
У 1838 клопотами К. Брюллова, В. Жуковського, О. Венеціанова, М. Вієльгорського, Є. Гребінки, І. Сошенка та інших Тараса Шевченка було викуплено з кріпацтва. Цього ж року його прийнято до Академії мистецтв, яку закінчив у 1844 р.. У 1843 і 1845 роках відвідав Україну, працював художником у київській Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. У лютому 1847 р. затверджений на посаді вчителя малювання в Київському університеті.
    24 березня 1847 р. за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві та за антисамодержавні поезії заарештований і засланий солдатом до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу з царською резолюцією про заборону писати й малювати. На засланні Тараса Шевченка як художника включили до складу експедиції, завданням якої було дослідження Аральського моря.
    У 1857 р. завдяки клопотанням друзів Тараса Шевченка звільнили з заслання. У 1858 р. він прибув до Москви, потім до Петербурга. У 1859 р. приїхав в Україну, де перебував під наглядом поліції. Постійно проживати на батьківщині йому заборонили і зобов'язали виїхати до столиці. Тяжке десятирічне заслання, хвороби спричинилися до передчасної смерті поета. Поховали його спочатку на Смоленському кладовищі Петербурга, а в травні 1861 р. прах перевезли на Чернечу (тепер Тарасову) гору поблизу Канева.
    Тарас Шевченко почав писати вірші у другій половині 30-х років. У 1840 р. у Петербурзі вийшла перша збірка його поезій "Кобзар", у 1845 р. — героїчно-романтична поема "Гайдамаки". В 1843—1845 роках написав цикл поезій "Три літа" (центральним твором якого є "Сон"), поему "Кавказ", послання "І мертвим і живим...", поезії "Чигирине, Чигирине", "Великий льох", "Стоїть в селі Суботові" та ін., в яких гостро виступив проти соціально-національного гноблення українського народу. В ув'язненні писав вірші, які згодом об'єднав у цикл "В казематі". У 1854—1858 роках написав російською мовою повісті "Музикант", "Художник", "Нещасний", "Капітанша", "Близнята". Останніми прозовими творами Тараса Шевченка є повість "Прогулянка з задоволенням і не без моралі" (1856—1858) та щоденникові записи "Журнал". В Україні у 1859 р. написав низку високих зразків інтимної та пейзажної лірики. Кілька його творів цього періоду опубліковано в журналі "Основа" та альманасі "Хата".
    Тарас Шевченко був одним з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Він працював у галузях станкового живопису, графіки, монументально-декоративного розпису та скульптури, досконало володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем і пером. Він є автором понад тисячі мистецьких творів (не збереглося більше 160). У 1859—1860 роках виконав офорти з творів зарубіжних та російських художників, за які отримав звання академіка гравірування.
    Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі: у багатьох країнах йому встановлено пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям в Україні названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста. Національна опера України, Київський національний університет, центральний бульвар міста Києва носять ім'я видатного сина українського народу — Тараса Шевченка.
 

УДК 929Шевченко(477)

ББК 63.3(4Укр)-8Шевченко

Ш37 

Т.Шевченко: невідомі сторінки життя:/ упорядк. Л. Цуріка. - К.: АВІАЗ, 2013. - 72 с.; іл.

ISBN 978-966-8936-77-7

 

УДК94(477):821.161.2.09

ББК 63.3(4Укр)483.3(4Укр)

Ц28

ЦвілюкС.А.
ІСТОРИЧНА МУДРІСТЬ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. — Одеса: Маяк, 2008.—312 с.

ISBN 978-966-587-164-4

В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-ре-волюційної та соціально-політичної проблематики («Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» та ін.) — це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.
На вагому думку Івана Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому українських істориків». Високі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову літературу, а висловлені в них історичні погляди й свідомість значно вплинули на активізацію історичного мислення і розвиток української історіографії, національної ідентичності українців, піднесення їхніх націо- і державотворчих устремлінь.

ББК 83.34УКРІ-8я6+ 85. 103(4УКР)я6

Я 94

"Не забудьте пом'янути"...: Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890—1940.—
К: Криниця, 2004. - 488 с: іл. - Текст укр., англ.
ISBN 966-7575-52-7

У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія з'яви старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина з яких публікується вперше.
За кількістю зібраного філокартичного матеріалу, присвяченого одній історичній постаті, ґрунтовністю його опрацювання монографія не має аналогів. Розрахована на науковців, митців, музейників, колекціонерів, а також усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

ББК 85.143(4УКР)-8

А72

Антонович Д. В.
Шевченко — маляр / Вст. слово С. А. Гальченка; післям.
Т. І. Андрущенко.— К.: Україна, 2004.—272 с. [32] арк. іл.
ІSBN 966-524-145-1

  Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Видання ілюстроване, розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачів.

ББК83.34УКРІ-8

М48

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко в Москві / В. Ю. Мельниченко. — К.: Либідь, 2009. — 740 с: іл. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
ІSВN 978-966-06-0560-2.

У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії — поетове перебування в Москві у 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях, подає портрети «освічених москвичів» — знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна.
Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і живописними творами, архівними фотографіями, багато з яких публікуються вперше.
Для широкого читацького загалу.
 

ББК83.34УКРІ-8л6я6

Н35

Національний музей Тараса Шевченка: [Альбом] / Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. — К.: Мистецтво, 2002. — 224 с: іл. — Текстівки англ., рез. англ., нім., рос, фр.
ІSВN 966-577-136-1

 Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

ББК 85.153 (4УКР)

К28

Касіян, Василь Ілліч
Пророк: Літ.-мистец. кн. / [Іл. В. І. Касіяна; Літ.-мистец. есе Я. П. Гояна; Редакція, підготов, іл. О. Б. Гоян]. — К.: Веселка. 2006.— 430 с: іл.— (Б-ка Шевченк. ком.).
ІSВN 966-01-0320-4 (серія)
ІSВN 966-01-0395-6

 Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу - Шевченкіана видатного художника, академіка, першого з митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна. щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка. Нове літературно-мистецьке видання іде в світ як виквіт одного роду: ілюстрації Василя Касіяна зріднені з художнім словом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна — племінника художника, сина його рідної сестри Олени.
Книгою про Тараса Шевченка віддано шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження

ББК 83.344УКР1-8

К56

Ковтун Ю. І.
Тарасові музи.— К.: Україна, 2003.— 207 с.: іл.- Бібліогр.: с. 204—205.
ISBN 966-524-108-7.


У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створенні геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку: листи Т. Г. Шевченка до коханих жінок.
Видання розраховане на широке коло читачів.
 

ББК 83.34УКР1-8

Д43

Іван Дзюба Тарас Шевченко. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. - 704 с; іл.
ІSBN 966-677-002-4

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
Книжка розрахована на широке коло читачів.

ББК 84.34УКР1

Л86

Луценко Іван, Братусь Іван
Тарас Шевченко та Осетія (штрихи українсько-осетинських літературних взаємозвязківі)/ Наук. видання. — К.: Либідь, 2002. —192 с.: іл.
ISВN 966-06-0259-6.

 У монографії розглядаються питання укрїнсько-осетинських літературних зв'язків, вплив творчоег Тараса Шевченка на ці зв'язки. До наукового вжитку вводяться імена письменників багатьох поколінь, які робили внесок у процес взаємозбагачення літератур. Серед них автори вирізняють постать Коста Хетагурова, котрий гідно продовжив традиції Шевченка.
Для студентів, викладачів вищої та середньої школи й усіх, хто цікавиться історією вітчизняної літератури.

ББК 83.3 (4 УКР) 5-8

Ф83

Іван Франко. Шевченкознавчі студії/Упоряд. М. Гна-тюк. — Львів: Світ. 2005. - 472 с.
ISBN 966-603-392-5.

 У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях: Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.
Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.
Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.
 

ББК 83.34УКР1

З-17

Зайцев П. І.
Життя Тараса Шевченка / Вид. підгот., іл. упоряд. та прокоментував Ю. Іванченко; Передм. В. Шевчука.— К.: Мистецтво, 1994.— 352 с: іл.
ISBN 5-7715-0693-1

Це — перевидання книги, що побачила світ 1955 р. накладом НТШ та Бібліотеки Українознавства в Парижі — Нью-Йорку — Мюнхені. П. І. Зайцев (1886—1965) — один з найвидатніших шевченкознавців сучасності,— на противагу радянським літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно-білих ілюстрацій — архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, так і його сучасників.

ББК 83.34 УКРІ

В65

Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка: Навч. посібник / Автори-упорядники О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. — К.: Либідь, 1998. — 272 с.
ISBN 966-06-0051-8.

Тема України, доля народу, біблійні мотиви — ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, усіх шанувальників великого Кобзаря.

ББК 83.3УкІ-8

С50

Смілянська В.Л.
Святим огненним словом. - К.: Вид. худ.літ. "Дніпро", 1990. - 289 с.
ISBN 5-308-00559-1

 Колп прозвучали слова Оксани про свого Ярему: «По всій Україні його знають...» — з героїчної поеми «Гайдамаки», минуло тільки два дні від початку повстання коліїв. Яким чином вдалося поету створити враження епічного масштабу повстання? А хто саме розпочинає розповідь у комедії «Сон»? Підпилий селянин? Ліричний герой? Автор, який у полеміці з сервілістською критикою надягнув маску простака? На ці та інші питання зроблено спробу дати відповідь у книжці, де розглядаються поетична структура лірики, поем та балад Шевченка, багатоголосся його розповіді, його взаємини з героями й уявними читачами, способи побудови систем часу й простору, параметрів художнього світу.
Видання розраховане на фахівців-літературознавців, студентів, учителів.
 

ББК 74.208.З4УКР

К50

Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. Навчально-методичний посібник.— К.: Освіта, 1998.—237 с.
ISBN 966-04-0270-8

У посібнику із застосуванням новітніх методів аналізу ґрунтовно досліджені основні поетичні твори Тараса Шевченка. Кобзар постає і як жива людина, і як Пророк українського народу, для якого національна ідея була провідною. Ця книжка по-сучасному тлумачить хрестоматійні Шевченкові поезії, пропонує ефективні методи вивчення їх у школі.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, учнів старших класів.
 

ББК 84.4УКР1

Ш37

Усі твори в одному томі. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 824 с. — (Поет, поличка «Перуна»).
ISBN 966-569-218-6

 Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

ББК 83.34УКР1

Є92

Єфремов, С. О.
Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов; Передмова Е. С. Соловей; упорядкув. О. В. Меленчук.- К.: Україна, 2008.- 368 с, портр.
ISBN 978-966-524-316-8.

До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова (1876- 1939) - як : тальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні етапі, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.
Для викладачів вузів, учителів, студентів, учнів, а також штрокого кола читачів.

ББК 83.3УкІя43

Ш37

Шевченко і світ. Збірник.-К.: Дніпро, 1989.-316 с.
ISBN 5-308-00288-6

 У збірнику йдеться про світову славу Т. Г. Шевченка.
Автори простежують, як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в слов'янському світі, Західній Європі,
Латинській Америці та інших регіонах. Це перший збірник
у радянському літературознавстві, який розкриває шляхи Шевченка до інтернаціональної аудитори. Видання розраховане на широке коло читачів.

ББК 83/34Укр1

О-36

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)
Тарас Шевченко / Упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2002. — 440 с, іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття''. Серія 1: "Рукописна спадщина". Том 2).
ISBN 966-7821-08-9

"Тарас Шевченко" — одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий зд кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулись на Батьківщину лише тепер — більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.
Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем Вона, без перебільшення, писалася кров'ю серця і призначалася Україні.
Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх. кому небайдужа ідея національного відродження.
 

ББК 83.3(4Укр)я2

УДК 821.161.2.09 (038)

М50

Меншиков 1.1., Підмогипьна Н.В.
Поетичне слово Кобзаря: Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій. — К.: ДП "Дирекція ФВД" , 2008.— 211 с.
ISBN 978-966-96605-1-0

У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, які позначають ці предмети та явища. Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т Г.Шевченка.
Видання може зацікавити науковців-філологів, викладачів української мови та літератури, усіх прихильників Шевченкового слова
 

ББК 83.3(4Укр)1

Ж91

Жур П. В.
Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г Шевченка / Вст. стаття М. М. Павлюка.— К.: Дніпро, 2003.— с. 520: порт. (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
ISBN 966-578-118-9

Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура. Простежуючи день за днемжиттєвий і творчий шлях поета й художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи малярського твору, повістей і листів, записів у щоденнику та ін. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панорам) діяльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.
 

ББК 83.3Укр1

Ш37

Т.Г. Шевченко. Біографія.-К.: Наукова думка, 1984.— 542 с.

У монографії грунтовно і докладно висвітлюються особиста доля, творча діяльність, духовне зростання Тараса Шевченка. У центрі уваги авторів — його ставлення до ідейної спадщини декабристів, зв'язки з петрашевцями, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві та у підпільному революційпо-визволь-лому русі, єднання з загальноросіиською революційною демократією, ставлення до ідеологічних течій Заходу. У праці використано широкий матеріал — як но-вознайдений, так і нагромаджений радянським шевченкознавством.
Для літературознавців — науковців, викладачів і студентів вузів, учителів середніх шкіл; усіх шанувальників великого поета, художника, мислителя.

 

Тарас Шевченко в Інтернет

 

Кобзар

Твори Тараса Шевченка, публікації про нього

Оренбургская Шевченковская энциклопедия

Матеріали про перебування Т.Шевченка в засланні (1847-1858)

Shevchenko Image Gallery

130 творів живопису

Taras Shevchenko Museum

Посилання

http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://www.ukrlit.vn.ua/biography/shevchenko.html
http://ukrlit.org/Shevchenko_Taras_Hryhorovych/
http://www.nbuv.gov.ua/books/18/stg-bio.html
http://litopys.org.ua/links/taras_shevchenko.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3CuwCFip7NU
http://uk.wikisource.org/wiki/
http://zhzh.info/blog/2012-03-09-4145
http://www.pisni.org.ua/persons/30.html
http://ukrfoto.net/people_3.html
http://tvori.com.ua/category/news/taras-g-shevchenko/
http://www.parta.com.ua/stories/writers/43/
http://www.buzina.org/forum.html?func=view&catid=2&id=159
http://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:56809
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev2.htm
http://oriyana.zp.ua/index.php?m=content&d=view&cid=17
http://postup.org.ua/node/1044
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1067d9ce174c8
http://www.lib.zt.ua/node/1399
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/spog44.htm
http://www.people.su/ua/124394
http://www.ukrlit.vn.ua/author/shevchenko.html
http://vk.com/club8119250
http://svatovo.ws/shevchenko_verses.html
http://ukrnat.at.ua/publ/23-1-0-18
http://emarket.ua/objavlenie/vishita-kartina-taras-grigorovich-shevchenko-IDPN1b.html
http://tvori.com.ua/taras-grigorovich-shevchenko-genij-ukra%D1%97nskogo-narodu/
http://kramatorsk.info/talk/index.php?topic=29299.0
http://bookland.net.ua/book/1758+Velikiy+loh.html

Творча постать Т. Шевченка

Ми в соцмережах