1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
 • В Ужгородській публічній бібліотеці провели сесію гуманістичної освіти з розвитку життєвих навичок "Life Skills

 • Зустріч з книжковою блогеркою, письменницею та івент-менеджером Оксамиткою Блажевською

 • Творча зустріч з актором кіностудії ім.Олександра Довженка, живе в Парижі та працює актором в Театрі дю Солей – Анатолієм Переверзєвим.

 • Вдячність студентам та куратору групи за сприяння в зйомках короткометражного фільму "Сон з минулого"

 • Екскурсія до бібліотеки

 • Інтелектуальна гра «Сторінками творчості Тараса Григоровича Шевченка»


 

Правила користування

бібліотеками КЗ "Ужгородська публічна бібліотека"

I. Загальні положення

   1.1. Правила користування бібліотеками КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненнями,  на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р. та «Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.05.2001 р., відповідно до Статуту КЗ "Ужгородська публічна бібліотека", цільового призначення, складу користувачів, бібліотечних фондів і поширюються на всі бібліотеки КЗ "Ужгородська публічна бібліотека".

      1.4. Користування бібліотечними послугами є добровільним і основні їх види надаються безкоштовно.

      1.5. Розмір оплати та перелік окремих видів платних послуг, що надаються бібліотеками, заснованими на комунальній формі власності визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

II. Права користувачів

       2.1. Користувачами бібліотечних послуг є : юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожен громадянин України, незалежно від соціального походження й майнового стану, національної приналежності, статі, освіти, віросповідання, мають право на бібліотечне обслуговування в публічних бібліотеках. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент /далі МБА/.

 • 2.1.1. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п. 3.1. Правил користування бібліотеками 

 КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м.Ужгороді. Реєстрація місця проживання є фактом, підтверджуючим місцезнаходження особи.

 • 2.1.2. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м.Ужгороді, обслуговуються  через читальний зал або отримують необхідні документи із фондів публічної бібліотеки  через МБА за місцем реєстрації. 
 • 2.1.3. Користувачам, які бажають отримувати  документи через абонемент, необхідно особисто представити паспорт з постійною або тимчасовою реєстрацією місця проживання, заповнити формуляр користувача, вказавши в ньому контакти для зворотнього зв’язку  (телефон,  e - mail), ознайомитися з даними Правилами та підписати зобов’язання їх дотримуватися.
 • 2.1.4. Користувачі, які мають паспорти у формі картки (ID) з вбудованими електронними чіпами додатково надають документ з відомостями про місце проживання /довідку про реєстрацію місця проживання/. 
 • 2.1.5. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання у м.Ужгороді, проставляється кінцева дата реєстрації. Обслуговування припиняється за місяць до кінцевої дати тимчасової реєстрації місця проживання і поновлюється в разі продовження її терміну.

2.2. Iноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користується тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.  

2.3. Ужгородська публічна  бібліотека обслуговує юнацтво та доросле населення м. Ужгорода.  Бібілотека - філія №1 для дітей обслуговує дошкільників, учнів 1-9 класів загальноосвітніх шкіл, керівників дитячого читання, вчителів, вихователів шкіл та дитячих садків. Бібліотеки-філії  №2, №3, №4 обслуговують дітей, юнацтво та доросле населення, яке проживає в зоні обслуговування. Учні загальноосвітніх шкіл можуть користуватися фондами Ужгородської публічної бібліотеки у читальному залі.

2.4. Особи з інвалідністю та учасники Другої світової війни мають право на позачергове обслуговування. Видача та обмін книг особам з інвалідністю, які є учасниками Другої світової війни та праці, самотнім громадянам похилого віку за їх проханням може здійснюватися безпосередньо вдома працівниками і членами активу публічних бібілотек.

2.5. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент.

2.6. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;
 • одержувати інформації з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.7. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою з абонементу одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено на розсуд бібліотеки. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає типи і види документів, що видаються в читальному залі.

2.8. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.9. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.10. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначення термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.11. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Поштові витрати на отримання літератури по МБА відшкодовує замовник.

2.12. Мешканці міста користуються бібліотеками відповідно до районів обслуговування. Особи, які проживають за межами району обслуговування та особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом. 

2.13. Бібліотечне обслуговування дітей, які  проходять оздоровлення в  шкільних літніх таборах, здійснюється в читальних залах публічних бібліотек  згідно їх зон обслуговування. На читацькому формулярі цих користувачів може бути вказана адреса навчального закладу, в якому діти проходять оздоровлення.

      2.14. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

      2.15. Користувачі бібліотек мають право:

 • отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково - пошуковий апарат;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування книги з бібліотечного фонду;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь в культурно-просвітницьких заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.

2.16. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

III. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотек  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" громадяни пред'являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та формуляру користувача. Даним підписом на читацькому формулярі, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних бібліотекою, відповідно до зобов'язань бібліотеки, викладених у розділі 4 цих Правил. 

За дітей віком до 10 років зобов’язання користувача бібліотеки підписують їх батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.3. У разі зміни даних реєстрації місця проживання користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. 

3.4. Якщо місце проживання користувача не співпадає з даними реєстрації місця проживання, користувач зобов’язаний повідомити про це бібліотекаря.

3.5. Щорічно з 1-го січня проводиться перереєстрація читачів. Перереєстрація проводиться при поверненні в бібліотеку всіх книг, які рахуються на даний час за користувачем.

3.6. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.7. За кожний документ, отриманий в бібліотеці, читач  ставить свій підпис в читацькому формулярі. Повернення книг підтверджується підписом бібліотекаря.

3.8. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, повинен замінити його аналогічним документом чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. Пошкоджене видання залишається в бібліотеці.

3.9. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або особа, під наглядом якої він перебуває.

3.10. Користувач при злісному порушенні правил користування бібліотекою (пошкодження документів, крадіжки) позбавляється права користування всіма публічними бібліотеками. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.11. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді, з тваринами, до бібліотеки не допускаються.

3.12. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни.

3.13. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

  ІV. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:

 • інформувати  користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №493 від 12 липня 2017 р.;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 •  формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 •  задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 •  ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 •  не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь – якою  метою, без їх згоди;
 •  створювати бібліотечні ради;
 •  звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Правила користування мережею Інтернет в бібліотеках  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека"

Ці правила є доповненням до Правил користування бібліотеками  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека".

 1. Бібліотеки  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" пропонують доступ до Інтернет-мережі для задоволення культурних, інформаційних, дозвіллєвих, навчальних потреб користувачів.
 2. Користувач записується до  бібліотек  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека"  на загальних підставах, а його читацький квиток має юридичну силу, необхідну для користування Інтернет-мережею в бібліотеці .
 3. Користувач зобов’язаний дотримуватися чинних правил роботи бібліотеки  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" та існуючого порядку роботи дистанційних освітніх систем.
 4. Бібліотеки  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" забезпечують рівність користування Інтернет-ресурсами для всіх користувачів.
 5. Користувачі КЗ "Ужгородськка публічна бібліотека" здійснюють доступ до Інтернет-ресурсів на власний розсуд і самі несуть відповідальність за перегляд кожного обраного ресурса.

 Користувач Інтернет-доступу зообов’язаний:

 • ознайомитися і дотримуватися Правил користування мережею Інтернет в бібліотеках  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека";
 • мати навички роботи з комп'ютером та в мережі Інтернет;
 • перед початком роботи  зареєструватися і отримати дозвіл на роботу у чергового бібліотекаря. Доступ до роботи в зоні Інтернет-доступу надається особам, що мають формуляр користувача бібліотеки;
 • дбайливо ставитись до майна, технічного і програмного  забезпечення бібліотеки;
 • повідомляти працівника бібліотеки про технічні неполадки та збої програмного забезпечення, що виникли при роботі в Інтернеті.
 • дотримуватися правил поведінки в зоні Інтернет-доступу (тихо розмовляти, виходити з місця зони Інтернет-доступу перед тим, як почати розмову по мобільному телефону, не заважати роботі інших користувачів);
 • не переглядати ресурси (відео-, фото-, текстову інформацію) та не брати участь в Інтернет-іграх,  що містять нецензурні вирази, сцени насилля, жорстокості, аморальної та девіантної поведінки, а також усе, що забороняється законодавством України.

Користувач зони Інтернет-доступу має право:

 • замовити користування в мережі Інтернет особисто (або за телефоном  КЗ "Ужгородська публічна бібліотека") на одну годину (60 хвилин) протягом дня;
 • тривалість користування в мережі Інтернет для дітей (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2009 №947) складає: 

           від 6 до 10 років (1-4 класи) – не більше 30 хвилин;

           від 11 до 16 років і старше (з 5-го класу і старше) – 45 хвилин.

 • одержати довідково-інформаційну консультацію;
 • одержати попередньо замовлений індивідуальний або колективний інформаційний урок  з питання користування Інтернетом;
 • копіювати інформацію з Інтернету на інші електронні носії (USB Flash накопичувачі (флешки), CDR (RW)  диски,  тощо;
 • скористатися платними послугами Інтернет-центру (друк згідно з прейскурантом цін на платні послуги);

Користувачеві забороняється:

 • займати робоче місце за комп’ютером в зоні Інтернет-доступу без дозволу чергового бібліотекаря;
 • псувати обладнання, самостійно включати або перезавантажувати комп’ютер;
 • створювати, використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали;
 • знищувати чи модифікувати інстальоване комп'ютерне обладнання або програмне забезпечення;
 • порушувати авторське право;
 • несанкціановано «скачувати» та використовувати ліцензії на програмне забезпечення, втручатися в інші комп’ютерні мережі;
 • використовувати інформаційні ресурси, які містять інформацію, яка суперечить чинному  українському  або міжнародному законодавству, закликає  до повалення державного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, розпалювання  расової, національної, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів , містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
 • порушувати ритм роботи бібліотеки (голосно розмовляти, втручатися в роботу чергових бібліотекарів, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів);
 • вживати за робочим місцем продукти харчування, напої.

 КЗ "Ужгородська публічна бібліотека" має право:

 • відмовити у відвідуванні зони Інтернет-доступу бібліотеки користувачеві, який прийшов у стані сп’яніння, під дією психотропних речовин, або якщо його вигляд чи дії можуть зашкодити комфортній, безпечній роботі інших користувачів;
 • позбавити користувача права відвідувати зону Інтернет-доступу за порушення цих правил та грубе поводження.

За  псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе  відповідальність згідно з чинним  законодавством.

В бібліотеках, де немає службових комп’ютерів чи вони несправні, один з комп’ютерів зони Інтернет-доступу може виконувати функції службового комп’ютера бібліотеки (за потребою).

 

 

 

 

 

Ми в соцмережах


Публічні закупівлі